woman-holding-flower_925x (1).jpg

De masseur

Het aanleren van een hele berg technieken is niet voldoende om een goede massage te geven. Wat ook nodig is zijn een juiste intentie, een goede manier van aanraken, onvoorwaardelijke acceptatie en respect voor de klant en de signalen van diens lichaam en het vermogen je te verhouden tot heel veel verschillende mensen.
 
Monique masseerde vrienden en bekenden bij wijze van hobby. Hun enthousiaste reacties maakten dat ze in 1985 de opleiding Klassieke Massage volgde aan de toenmalige School voor Massage en Bewegingstechnieken in Amsterdam. In 2005 opende ze De Massage Studio.

In de daarop volgende periode bekwaamde ze zich in Ayurvedische-, Balinese-, Californische Esalen-, Hawaiiaanse Lomi Lomi- en hoofd- en gezichtsmassage, de Triggerpoint methode en Thaise massage. De verschillende levels van Thaise massage zijn behaald bij ITM (International Training Massage School), zowel in Nederland als in Thailand. ITM is geaccrediteerd door het Thaise Ministerie van Volksgezondheid met als doel de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren. Monique vindt dat een mooie doelstelling. Om die reden masseert ze mensen soms gratis of tegen gereduceerd tarief, mits ze aantoonbaar massage nodig hebben en niet over de financiële middelen beschikken.

Monique de Jong

Monique de Jong

Naast masseur is ze op hbo-niveau opgeleid psychosociaal werker en was lange tijd werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening. Een psychosociaal werker coacht, counselt en adviseert op persoonlijk gebied in relatie tot de omgeving. Wij mensen staan immers niet alleen. We leven in verbinding met vele anderen. Omstandigheden en levensfasen wisselen elkaar voortdurend af. Zo zijn we altijd, bewust of onbewust, bezig ons aan te passen aan veranderingen. Veel problemen kunnen worden opgelost door een nieuwe strategie te zoeken en zo de balans te hervinden. 

Haar expertise ligt op het gebied van gezond leven. De belangrijkste zaken die daar in deze tijd en in onze westerse samenleving bij horen zijn stressreductie, burnout-preventie, verliesverwerking, mindset en leefstijl. Hoe maken we onszelf weer gezond? Hoe vinden we uit wat voor ons werkt en hoe we weer goed in ons vel komen te zitten? Hoe kunnen we zo positief mogelijk omgaan met de dingen die tegenzitten? Hoe halen we het beste uit onszelf en uit ons leven? Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk. Maar ook willen we dat ons leven zinvol is en dat we iets betekenen in het leven van anderen. 

 Ieder mens heeft een bepaalde draagkracht. Soms volgen moeilijke gebeurtenissen elkaar in snel tempo op en krijgen we onvoldoende tijd om te herstellen. Dan vermindert de weerstand en kunnen er mentale en fysieke ongemakken ontstaan. Het is dan noodzakelijk om onszelf onder de loep te nemen en te zien hoe we de draaglast kunnen verminderen en de draagkracht kunnen vergroten. Massage kan daar in belangrijke mate aan bijdragen.